Pages

Wednesday, November 13, 2019

ԳՏՆԵԼ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Գ. Լորի

Բայց ՆԱ ինձ ասաց. «Իմ շնորհը բավ է քեզ, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում»: Ահա թե ինչու ուրախությամբ պարծենում եմ իմ տկարություններով, որպեսզի իմ մեջ հաստատվի Քրիստոսի զորությունը:
Բ. Կորնթ. 12:9