Pages

Sunday, October 23, 2022

ՄԵՐ ԿԱՏԱՐԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՀԱՐ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Գ.Լորի 

«Որովհետև գիտությունը ատեցին ու Տիրոջ վախը չընտրեցին» (Առակ. 1:29): 

Ամեն օր մենք կատարում ենք ընտրություններ՝ ի՞նչ  հագնել, ի՞նչ ուտել և այլն: Բայց այն, ինչ մենք հագնում կամ ուտում ենք, կյանքում ամենակարևոր ընտրությունները չեն: 

Մյուս կողմից, որոշ ընտրություններ շատ կարևոր են, նույնիսկ բեկումնային, ինչպես օրինակ՝ մեր կարիերայի կամ կողակցի ընտրությունը: Սակայն ամենակարևոր ընտրությունն այն է, թե արդյոք մենք հետևելու ենք Հիսուս Քրիստոսին: Դա կազդի ոչ միայն մեր երկրային, այլև նաև հավիտենական կյանքի վրա:

Աստվածաշնչում հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր լավ կամ վատ ընտրություններ են կատարել: Մովսեսը նախընտրեց օգնել իր եբրայեցի ազգակիցներին, քան թե  վայելել Եգիպտոսի հարստությունն ու իշխանությունը: Հովսեփը նախընտրեց դիմադրել Պետափրեսի կնոջ սիրահետումներին: Դանիելը նախընտրեց չուտել թագավորի սեղանի կերակուրը։ Այս բոլոր ընտրությունները լավն էին, որոնք հանգեցրին հիանալի արդյունքների:

Սակայն կարդում ենք նաև մարդկանց մասին, ովքեր սխալ ընտրություն են կատարել: Ադամի սխալ ընտրությունը նրան արժեցավ Եդեմի պարտեզը, Եսավի ընտրությունը զրկեց նրան իր անդրանիկության իրավունքից, Սավուղ թագավորն իր ընտրության արդյունքում կորցրեց իր թագավորությունը:

Աստված մեզ ցույց է տալիս, թե ինչ պետք է անենք և ինչ ճանապարհով ընթանանք, սակայն, ի վերջո, թողնում է ընտրությունը մեզ: Նա մեզ ազատ կամք է տվել։ Եվ նույնիսկ երբ մենք ընտրություն չենք կատարում, դա ինքնին ընտրություն է:

Ընտրությունները, որոնք մենք այսօր կատարում ենք, ոչ միայն կազդեն մեզ վրա, այլև  մեր երեխաների ու թոռների վրա: Եթե ճիշտ ընտրություն կատարենք և թողնենք աստվածային ժառանգություն, դա իր ազդեցությունը կունենա մեր շրջապատի մարդկանց վրա: Եթե մենք սխալ ընտրություն կատարեք և թողնեք անաստված ժառանգություն, դա նույնպես ազդեցություն կունենա: Հետևանքներ կլինեն ամեն դեպքում՝ լավ կամ վատ:

Monday, October 10, 2022

ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

Գ.Լորի

«Եվ ուրիշ ոչ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետև բացի Նրանից չկա ուրիշ անուն երկնքի տակ՝ մարդկանց տրված, որով կարող ենք փրկվել»։

2021 թվականին կատարված մի հետազոտության համաձայն՝ 18-39 տարեկան մարդկանց ավելի քան 60%-ը, ովքեր պնդել են, որ վերստին ծնված քրիստոնյաներ են, հավատում են, որ Հիսուսը, Բուդդան և Մուհամեդը կարող են մեզ տանել դեպի փրկության ճանապարհը:

Սա ցույց է տալիս, որ նրանք չեն հասկանում, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը: Հիսուսն առանձնանում է յուրաքանչյուր կրոնական առաջնորդից, մարգարեից և գուրուից: Գործք Առաքելոց 4:12-ում ասվում է. «Եվ ուրիշ ոչ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետև բացի Նրանից չկա ուրիշ անուն երկնքի տակ՝ մարդկանց տրված, որով կարող ենք փրկվել»։

Մենք չենք կարող լիովին գնահատել լավ լուրը, քանի դեռ չենք իմացել վատ լուրը: Իսկ վատ լուրն այն է, որ, համաձայն Սուրբ Գրքի՝ Հռոմ. 3:23. «բոլորը մեղանչեցին, և զրվուած են Աստուծո փառքից [մենք չենք համապատասխանում Աստծո չափանիշներին]»: Մեզնից յուրաքանչյուրը խախտել է Աստծո պատվիրանները: 

Մարդիկ պետք է ըմբռնեն, որ իրենք մեղավոր են։ Գիտեմ՝ որոշ մարդկանց դա դուր չի գալիս, նույնիսկ՝ որոշ քարոզիչների: 

Բայց դա ասված է Աստվածաշնչում. Աստծո հետ ճիշտ հարաբերություն ունենալու համար մենք պետք է ապաշխարենք (տես Գործք 2.38):

«Ապաշխարել» բառը ռազմական տերմին է, որը նշանակում է «հետ դարձ»: Դա ենթադրում է փոխել մեր ուղղությունը: Եթե մենք փախչում էինք Աստծուց, ապա վազենք դեպի Աստված: Մի ամաչեք մարդկանց ասել, որ նրանք մեղավոր են: Մի վախեցեք մարդկանց ասել, որ նրանք պետք է ապաշխարեն:

Հիսուսն այնքան պարզ ասաց. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը. Ոչ ոք չի կարող գալ Հոր մոտ, եթե ոչ ինձնով»: Եթե որևէ կրոնական առաջնորդ կարողանար մեզ Երկինք (դրախտ) տանել, ապա ինչո՞ւ Աստված կուղարկեր Իր Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին երկիր՝ չարչարվելու և խաչի վրա մահանալու:

Աստծո արդար պահանջները բավարարելու այլ ճանապարհ չկար: Հիսուս Քրիստոսը միակ ճանապարհն է դեպի Հայրը: Եվ այս իրողությանը հակասող ցանցած հայտարարություն ճշմարիտ ավետարան չէ:

ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԱԼՈՒՍՏ

Գ. Լորի

«Երբ Քրիստոսը՝ մեր կյանքը, հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ փառքով կհայտնվեք Նրա հետ» (Կող. 3:4):

Ըստ Աստվածաշնչի՝ կա մի սերունդ, որը մահ չի տեսնի [շատ աստվածաբաններ այն կարծիքի են, որ թերևս հենց մենք ենք այդ սերունդը]: Փոխարենը, Տերը կվերցնի նրան երկրի երեսից մի երևույթի ժամանակ, որն անվանում են Եկեղեցու հափշտակություն: 

Սա այն է, ինչ ի նկատի ուներ Հիսուսը, երբ ասաց. «Այդ ժամանակ եթե արտում երկու մարդ լինեն,  նրանցից մեկը կվերցվի, իսկ մյուսը կմնա։ Եվ եթե մի ջրաղացում երկու կին աղալիս լինեն, մեկը կվերցվի, իսկ մյուսը կմնա» (Մատթ. 24:40-41):

Մի ակնթարթում միլիոնավոր հավատացյալներ ամբողջ աշխարհից կհայտնվեն (վեր կվերցվեն) Աստծո ներկայության մեջ:

Այս իրադարձության մասին Աստվածաշունչը խոսում է նաև այլ հատվածներում, այդ թվում՝ Ա. Կորնթ. 15. «Ահա մի խորհուրդ եմ հայտնում ձեզ. «Ոչ բոլորս ենք ննջելու, բայց բոլորս ենք փոխվելու. հանկարծ, մի ակնթարթում, վերջին շեփորի հնչման ժամանակ. որովհետև շեփորը պիտի հնչի, ու մեռելները հարություն առնեն՝ առանց ապականության, և մենք էլ պիտի փոխակերպվենք»» (51-52):

Խոսելով նույն իրադարձության մասին՝ Ա. Հովհ. 3։2-ում ասվում է. «Սիրելինե՛ր, այժմ մենք Աստծու որդիներ ենք, և տակավին հայտնի չէ, թե ի՛նչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, որ երբ Նա հայտնվի, Նրա նման կլինենք, որովհետև կտեսնենք նրան, ինչպես որ է»։

Տարբերություն կա Հափշտակության և Երկրորդ Գալուստի միջև: Եկեղեցու հափշտակությանը հաջորդում է Նեղության շրջանը, որն ավարտվում Երկրորդ Գալուստով:

Այլ կերպ ասած՝ Հափշտակության ժամանակ Հիսուսը կվերադառնա Իր Եկեղեցու համար, իսկ Երկրորդ գալուստին Նա կվերադառնա Իր Եկեղեցու հետ:

Քրիստոսը գալու է Իր Եկեղեցու համար, և երբ ճիշտ ժամանակը լինի, Նա նորից կվերադառնա այս երկիր: