Pages

Sunday, September 30, 2012

ՓԱՌՔ ԱՍՏԾՈՒՆ ՉՊԱՏԱՍԽԱՆՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

     Գրեգ Լորի
     Այնքան ուրախ եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ երբեմն մերժում է իմ աղոթքները: Ես ջերմեռանդորեն աղոթել եմ այնպիսի բաների համար, որոնք կարծել եմ ԱՍՏԾՈ կամքն են, սակայն սխալվել եմ: Այնքան շնորհակալ եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ «ոչ» է պատասխանել այդ աղոթքներին:

Saturday, September 29, 2012

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԵՐԵՔ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

     Գրեգ Լորի      «Տեսա քո գործերը, դու, որ կենդանի եղողի անուն ունես, բայց մեռած ես։ Արթո՛ւն եղիր և զորացի՛ր այսուհետև, քանի որ մոտ ես մեռնելու. քանզի քո գործերը Աստծու առաջ կատարյալ չգտա» (Հայտնություն 3.1-2):

Thursday, September 27, 2012

ԻՆՉՊԵՍ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՄԱՀԱՆՈՒՄ

     Գրեգ Լորի
     «Տեսա քո գործերը, սերը, հավատը և քո ծառայությունը համբերությամբ, քանի որ քո վերջին գործերն ավելի շատ են, քան առաջինները» (Հայտն. 2.19)։

Wednesday, September 26, 2012

ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՉ ՄԻՇՏ Է ԼԱՎ

     Գրեգ Լորի

     «Եղբայրնե՛ր, դուք կոչված եք ազատության. միայն թե ձեր ազատությունը սոսկ մարմնի ցանկությունների համար չլինի, այլ սիրո՛վ ծառայեք միմյանց» (Գաղատացիս 5.13):