Pages

Thursday, May 31, 2012

ԱՆԱՆԻԱՅԻ ԵՎ ՍԱՓԻՐԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գործք Առաքելոց 5-րդ գլուխ
Իսկ Անանիա անունով մի մարդ, իր կնոջ՝ Սափիրայի հետ միասին, մի ագարակ վաճառեց եւ նրա գումարից մի մասը կնոջ գիտութեամբ թաքցրեց եւ միւս մասը բերեց դրեց առաքեալների ոտքերի առաջ։

ՆԵՐԿԱՅԱՑԻՐ ԱՅՆՊԻՍԻՆ, ԻՆՉՊԻՍԻՆ ԿԱՍ

Գրեգ Լորի

«Զգո՛յշ եղէք, որ ձեր ողորմութիւնը մարդկանց առջեւ չանէք, որպէս թէ այն լինէր ի ցոյց նրանց. այլապէս վարձ չէք ընդունի ձեր Հօրից, որ երկնքում է» (Մատթ. 6:1):


Sunday, May 27, 2012

ՆԱԽԱՏԻՊԻ ՆՄԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

Գրեգ Լորի
«Որովհետեւ այդպիսիները՝ սուտ առաքեալներ, նենգաւոր մշակներ, կերպարանաւորւում են Քրիստոսի առաքեալների կերպարանքով. եւ դա զարմանալի բան չէ. քանզի ինքը՝ Սատանան էլ է կերպարանաւորւում որպէս լուսոյ հրեշտակ» ( 2 Կորնթ.11:13-14):

Monday, May 21, 2012

ԱՍՏՎԱԾ ԾՐԱԳԻՐ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿ ՈՒՆԻ ՔՈ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

Բ. Օուենս
Աստված ծրագիր ու նպատակ ունի քո կյանքի համար, սակայն ամեն ինչ սկսվում է որոշումից։ Այդ որոշումը պետք է կայացնես դու և  ասես. «Աստված, ես չեմ հասկանում այս ամենը, բայց ցանկանում եմ կյանքս ՔԵԶ հանձնել։ Ցանկանում եմ ապրել այնպես, ինչպես ԴՈՒ ես ցանկանում։ Եվ ես ուզում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍԸ լինի իմ փրկիչը»։

Tuesday, May 8, 2012

ԻՍԿԱԿԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐ

Գրեգ Լորի
«Երբ չգտան զանոնք, Յասոնը եւ քանի մը եղբայրներ քաշկռտելով տարին քաղաքապետներուն առջեւ՝ գոռալով. «Անոնք որ երկրագունդը տակնուվրայ ըրին՝ հոս ալ հասած են» (Գործք 17:6):

Tuesday, May 1, 2012

ԻՆՉՊԵՍ ՃԱՆԱՉԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ

ԳՐԵԳ ԼՈՐԻ
Ծննդյանդ պահից սկսած դու փնտրտուքի մեջ ես։ Սրտիդ խորքում գիտես, որ կյանքը պետք է այլ իմաստ ու նպատակ ունենա, քան պարզ գոյությունն է։
Միգուցե նաև մտածել ես, թե արդյոք այս հարցը միայն քեզ է հուզում։ Իրականում դու միակը չես։ Մենք բոլորս այդ փնտրտուքի մեջ ենք։ 

ՀԻՍՈԻՍԻ ԽՈՍՔԵՐԻ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գրեգ Լորի
ՀԻՍՈՒՍԻ մեծ սերը աշխարհի նկատմամբ ակնհայտ է խաչի վրայից արված ՆՐԱ հայտարարություններից։