Pages

Sunday, October 28, 2012

ԻՍԿ ՀԵՏՈ՞

     Գրեգ Լորի

     «Լսենք այս ամբողջ խոսքի եզրակացությունը.Վախեցի՛ր Աստծուց և պահիր Նրա պատվիրանները, որովհետև սա է մարդու ամբողջ պարտականությունը» (Ժողով. 12.13):

Monday, October 15, 2012

ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

     Գրեգ Լորի

      «Այդ ժամանակ Տիրոջից վախեցողները իրար հետ խոսեցին: Տերը անսաց, լսեց, և իր առջև հիշատակի գիրք գրվեց Տիրոջից երկյուղ կրողների համար և Նրա անվան մասին խորհրդածողների համար»  (Մաղաքիա 3.16):


Wednesday, October 3, 2012

ԴԻՄԱԴՐԵԼ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹՅԱՆԸ

     Գրեգ Լորի
     Գրեթե միշտ գայթակղությունը ներս է թափանցում մեր մտքի դռներով: Երբ սատանան ցանկացավ առաջին տղամարդուն ու կնոջը մեղքի մեջ գցել, նա հարձակվեց կնոջ մտքի վրա: Ահա թե ինչու էր Պողոսը զգուշացնում կորնթացի հավատացյալներին. «Բայց երկյուղ եմ կրում, թե միգուցե, ինչպես օձն իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային, ձեր միտքը ապականվի ու շեղվի Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած պարզամտությունից» (2 Կորնթ.11.3):