Pages

Monday, March 23, 2020

ԱՂՈԹԵՔ ԵՎ ԹՈՂԵՔ ՁԵՐ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՍՏԾՈՒՆ


Գ. Լորի
«Հիմա ձեզնից ո՞վ կարող է մտահոգվելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել» (Արդյոք մտահոգվելով կարո՞ղ եք մեկ վայրկյանով երկարացնել ձեր կյանքը) Մատթ. 6:27