Pages

Sunday, September 17, 2023

7 ՔԱՅԼ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Օր 7) – ԲԱԺՆԵԿՑԻՐ ՀԱՎԱՏՔԴ

Գ. Լորի

Հիսուսին անձամբ ճանաչելուց և Նրա հետ քայլելուց բացի քրիստոնեական կյանքի ամենամեծ օրհնություններից մեկը որևէ այլ մարդու դեպի Հիսուս Քրիստոսն առաջնորդելն է: Լավ լուրն այն է, որ Աստված ցանկանում է օգտագործել ոչ միայն հովիվներին, միսիոներներին և ավետարանիչներին, այլ հենց քեզ՝ որպես ուրիշների հետ խոսելու իր գործիք:

Հիսուսը մեզ տվեց հետևյալ պատգամը. ««Ուրեմն գնացեք, աշակերտեցեք բոլոր ազգերը, մկրտեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով: Սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ պատվիրեցի ձեզ: Եվ ահա ամեն օր ես ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի վախճանը»: Ամէն» (Մատթ. 28:19-20):
Այս հիանալի պատգամը հայտնի է որպես «մեծ առաքելություն/հանձնարարություն», սակայն շատ քրիստոնյաներ դրան վերբերվում են կարծես «մեծ առաջարկության»:

Հավատքը բաժնեկցելը ոչ միայն Հիսուսի ցանկությունն է, այլ նրա հանձնարարությունը:

Ա. Պետրոսի 3:15-16-ը մեզ ասում է, որ միշտ  պատրաստ լինենք պատասխանելու յուրաքանչյուր մարդու, ով  մեզ կհարցնի մեր մեջ եղած հույսի պատճառը: Ահա մի քանի հատվածներ Աստծո Խոսքից, որոնք կօգնեն մեզ բաժնեկցել մեր հավատքը.

  • Աստված ցանկանում է, որ մենք աղոթենք մեր անհավատ ընկերների և ընտանիքի անդամների համար (Ելից 32:9-13, 31-32):
  • Հավատարիմ մնա, նույնիսկ եթե դա ուրիշներին դուր չի գալիս (Եսթեր 3:2, 10:3):
  • Նրանք, ովքեր ուրիշներին առաջնորդում են դեպի հավատք, կփայլեն աստղերի պես (Դանիել 12:3):
  • Քրիստոսի բոլոր հետևորդները պետք է բաժնեկցեն ավետարանը (Մատթեոս 28:19):
  • Պատմեք մարդկանց ձեր փորձառությունների մասին (Հովհաննու 4:28-29):
  • Բաժնեկցելու համար ձեզ հատուկ դասընթացներ պետք չեն (Հովհաննու 9:13-33):
  • Բաց եղեք Աստծո առաջնորդության համար (Գործք Առաքելոց 8:4-8, 26-38):
  • Պատմեք մարդկանց ձեր իսկ պատմությունը (Գործք Առաքելոց 26:1-23):
  • Հասկացեք ավետարանի պարզությունը (Ա. Կորնթացիս 2:1-5):

No comments: