Pages

Saturday, December 10, 2022

ԻՆՉՈ՞Ւ Է ՀԻՍՈՒՍԻ ԿՈՒՍԱԿԱՆ ԾՆՈՒՆԴԸ ԿԱՐԵՎՈՐ - ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՌԻԹՈՎ Գ. ԼՈՐԻԻ ՔԱՋԱԼԵՐԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԸ

ՕՐ 6

Լարի Քինգը մի անգամ ասել է, որ եթե ինքը հարցազրուցի նպատակով կարողանար ընտրել ցանկացած անձի, որ երբևէ ապրել է, ապա նա հարցազրույց կվերցներ Հիսուս Քրիստոսից: Քինգի խոսքերով՝ նա կցանկանար հարցնել Հիսուսին, թե իսկապե՞ս Նա կույսից է ծնվել: «Այդ հարցի պատասխանն ինձ համար բեկումնային կլիներ»: Լարի Քինգը հասկանում է կուսական ծնունդի կարևորությունը: 

Եթե դու Աստվածաշնչին հավատացող քրիստոնյա ես, ապա չես կարող մերժել այն, ինչ Աստվածաշունչը սովորեցնում է այս թեմայով: Կասեի ավելին՝ եթե չես հավատում Հիսուսի կուսական ծնունդին, ապա իրականում քրիստոնյա լինել չես կարող:

Սա քրիստոնեական վարդապետության էական մասն է: Եթե Քրիստոսը չի հղացվել Մարիամի որովայնում Սուրբ Հոգուց, եթե իրականում Նրա կենսաբանական հայրը Հովսեփն էր, ապա Նա մեղավոր էր: Եվ եթե Նա մեղավոր էր, ապա նրա մահը խաչի վրա չքավեց ոչ իմ և ոչ էլ քո մեղքերը:

Սակայն փաստն այն է, որ քանի որ Հիսուսը գերբնականորեն հղացվեց Մարիամի որովայնում, Նա լիովին Աստված էր, բայց նաև լիովին մարդ: Հիսուսն ասաց. «Եթե չհավատաք, որ ԵՍ ԵՄ, կմեռնեք ձեր մեղքերի մեջ» (Հովհ. 8.24): Այլ կերպ ասած՝ «Եթե չես հավատում, որ ես Աստված եմ, ուրեմն դու իրականում հավատացյալ չես»:

ԵՍ ԵՄ-ը Աստծո հայտարարությունն է Իր մասին: Երբ Մովսեսը ցանկացավ իմանալ, թե ինչ պետք է պատասխանի մարդկանց հարցին, թե ով է ուղարկել իրեն, Աստված ասաց նրան. «ԵՍ ԵՄ ՆԱ, որ է: Սա ասա Իսրայելի որդիներին՝ Ինձ «ԵՍ ԵՄ»-ը ուղարկեց ձեզ մոտ» (Ելք 3:14):

Ահա թե ինչու է Կուսական ծնունդը էական ուսուցում: Քրիստոսն Աստված չէր, որովհետև կույսից ծնվեց. Նա ծնվեց կույսից, որովհետև Աստված էր:No comments: