Pages

Friday, December 16, 2022

ԻՆՉՈ՞Ւ ԵԿԱՎ ՀԻՍՈՒՍԸ - ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՌԻԹՈՎ Գ. ԼՈՐԻԻ ՔԱՋԱԼԵՐԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԸ

ՕՐ 11

Բոլորի համար տարվա մեջ սա ամենզբաղված ժամանակն է: Քրիստոնյաներիս համար սա Հիսուսի ծննդյան ուրախ տոնակատարություն է: Մեզ հիացնում է այն փաստը, որ Աստված խոնարհեցրեց ինքն իրեն և ծնվեց քարայրի (ախոռի) մեջ: Սակայն ինչո՞ւ Նա եկավ:

Նախ՝ Հիսուս Քրիստոսը եկավ՝ բարի լուրը հռչակելու:

Նա եկավ բուժելու կոտրված սրտով մարդկանց: Բժշկությունը գտել է միջոցներ նվազեցնելու և նույնիսկ վերացնելու ցավը: Բայց կոտրված սրտի համար բուժում չկա:
Հիսուսը եկավ ազատելու մարդկանց, ովքեր կապված են մեղքով: Հիսուսը եկավ բացելու մեր հոգևոր աչքերը, որպեսզի տեսնենք մեր հոգևոր կարիքները:

Նա եկավ ոտքի կանգնեցնելու նրանց, ում ծնկի է բերել կյանքը: Նա եկավ տալու մեզ առատ կյանք: 

Հիսուսը եկավ մեզ բարձրացնելու զգայական ու  ֆիզիկական ոլորտից դեպի հոգևոր ոլորտ՝ ցույց տալու, որ կյանքն ավելին է:

Նա եկավ Իր կյանքը մեզ համար տալու: Հիսուսն ասաց. «Քանի որ մարդու Որդին եկավ ո՛չ թե սպասարկություն ընդունելու, այլ սպասարկելու և իր անձը շատերի համար որպես փրկագին տալու» (Մարկոս 10:45): Նա եկավ մեռնելու։ Հիսուս Քրիստոսը եկավ այս երկիր՝ փնտրելու և փրկելու նրանց, ովքեր կորած են, ճիշտ ինչպես հովիվն է փնտրում կորած ոչխարին:

Այսպիսով, այս ողջ եռուզեռի մեջ՝ առևտուր, վառ գույներ, գունավոր լույսեր, եկեք անդրադառնանք բուն իմաստին: Սուրբ Ծնունդն այն մասին է, որ Աստված  ուղարկեց Իր Որդուն մեռնելու խաչի վրա: Նա ծնվեց մեռնելու, մեզ առատ կյանք տալու, մեզ տալու մի կյանք, որն արժե ապրել:No comments: