Pages

Monday, March 12, 2012

ՇԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆՅԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ  III ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ


1. ՆԱՐԵ ՇԱՀՆԱԶԱՐԻ2. ԼԻՆԵԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ3. ԼԻԼԻԹ ԱՇՆԱԼԻԿՅԱՆ4. ԼԻԼՈ ԹԵՐԶՅԱՆ5. ՍՏԵՓԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ


6. ԳԱՅԱՆԵ ՓԻՐԻՋԱՆՅԱՆ


7. ԱԼԲԵՐՏ ԲԱԼՅԱՆ


8. ՍԻՐԱՆ ԹԵՐԶՅԱՆ


9.ՐԱՖՖԻ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ10. ԱՅԼԻՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 
11. ՄԱՆԱՆ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ12. ՄԵԼԻՆԵ ԶԱՄԱՆՅԱՆ13. ՌՈՄԱՆ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ14. ԹԱԼԻԱ ԲԵԳԻՅԱՆ15. ՌԱՅՄՈՆԴ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ16. ՆԱԹԱԼԻ ՄԻՏՈՅԱՆ17. ՀԱՍՄԻԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ


18. ՆԱՐԵԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


 
19. ԱՆՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ


20. ԳԵՎՈՐԳ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ21. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՎԱՆՅԱՆ22. ԴԱՎԻԹ ՓԱԹԱԹԱՆՅԱՆ

No comments: